Kundeservice

Praktiske opplysninger

FAQ: Ofte stilte spørsmål om transport

Velkommen til vår side med generell informasjon (FAQ = Frequently Asked Questions) om transport med In-Italia Reiser. Her finner du de hyppigst stilte spørsmålene og praktisk informasjon om din transport. 

In-Italia formidler transport gjennom Hotelbeds. Henting og levering skjer på flyplassen du ankommer til og avreiser fra, og tilpasses dine valgte flytider. På selve destinasjonen/reisemålet benytter Hotelbeds seg av lokale leverandører. 

Hos In-Italia kan du bestille 4 forskjellige typer transport:

  1. Delt transport i en stor buss med stopp underveis
  2. Delt transport i en mindre shuttlebuss med stopp underveis
  3. Privat transport i shuttlebuss direkte til hotellet
  4. Privat transport i taxi direkte til hotellet

Les mer om delt og privat transport nedenfor. 

Har du bestilt transport bes du printe ut voucheren din hjemmefra og ta den med deg på ferien, da den skal vises til sjåføren. Vennligst sjekk at alle opplysningene på voucheren din stemmer!
 

FAQ transport

 

Annullering / avbestilling

Transport kan i de fleste tilfeller avbestilles opptil 72 timer før ankomst/avreise. Transporten vil bli refundert mot et gebyr på NOK 295,-. Det vil ikke bli refundert noe dersom annulleringen ikke foretas senest 72 timer før ankomst/avreise. Et "no-show" (hvis du ikke møter opp) vil bli definert som en annullering/avbestilling. Annullering skal foretas skriftlig til info@in-italia.no

 

Bagasje / spesialbagasje

Du kan ta med deg 1 stk. stor bagasje (tilsvarende din innsjekkede bagasje på flyet) samt 1 stk. håndbagasje. Bagasjen skal være merket med ditt fulle navn. Har du bruk for ekstra bagasje eller spesialbagasje bes du kontakte leverandøren av din transport. Det kan forekomme gebyr, og kontaktopplysningene finner du på voucheren din. Under spesialbagasje forstås f.eks. golfutstyr, surfebrett, elektriske rullestoler, barnevogner, sykler m.m. Eventuelle ekstrakostnader skal betales direkte til leverandøren av din transport. For mer informasjon bes du kontakte leverandøren. Kontaktopplysningene står på voucheren din. 

 

Barn

Barn under 14 år skal ha følge av en voksen. Hos enkelte leverandører kreves det også betaling for barn under 2 år. 

 

Barneseter

Leverandøren av transporten vil gjøre sitt beste for å oppfylle alle lovpålagte krav og forholdsregler som gjelder i forhold til barneseter. Har du bestilt transport med barneseter er det ditt ansvar å kontakte leverandøren og få bekreftet de ønskene til barneseter du har. Kontaktopplysninger finner du på din voucher. 

 

Delt transport

En delt transport kan enten være i en stor eller en liten buss. Husk å møte opp senest 10 minutter før avgang. Det er flere passasjerer, og bussen kjører derfor ikke direkte fra flyplassen til hotellet ditt, men skal som oftest ha flere stopp underveis for å sette av andre passasjerer. Det samme gjelder når du hentes på hotellet og skal tilbake til flyplassen. Tidene er alltid tilpasset til din flyreise. 

Ved en delt transport har ikke leverandøren noe ansvar for å sjekke om du er forsinket. Du skal derfor selv orientere leverandøren om alle forsinkelser ved å ringe telefonnummeret som står oppført i din voucher. Leverandøren vil i de fleste tilfellene kunne endre bestillingen din slik at du kommer med neste avgang. Eventuelle ekstrakostnader må du selv dekke. 

 

Endringer

Opplysningene om adresser, tidspunkter m.m. som er oppgitt i voucheren din, er de gjeldende. Alle endringer av transportbestillinger som foretas fra ditt hold, vil bli påført et administrasjonsgebyr på minimum NOK 295,-. Hvis endringen er signifikant forskjellig fra den opprinnelige bestillingen kan formidleren Hotelbeds og/eller leverandøren velge å annullere den bestilte transporten. Dersom det forekommer ekstra betalinger for endringer, skal du selv stå for ekstrakostnadene, samt betaling av administrasjonsgebyr. 

NB: Hvis flynummeret ditt endrer seg er det ditt ansvar å gi leverandøren av din transport beskjed. Kontaktopplysningene du skal bruke finner du i voucheren. Endringer som foretas fra 48 timer før henting og levering må bekreftes av leverandøren, og det kan forekomme servicegebyr. For flere opplysninger bes du kontakte leverandøren via kontaktopplysningene som du finner i din voucher. 

Skjer det endringer på reisen din som du selv har foretatt (f.eks. skift av hotell), er det ditt ansvar å gi leverandøren av din transport beskjed. Du betaler selv eventuelle kostnader for endringer. 

Skjer det endringer på reisen din som In-Italia har foretatt, påtar vi oss ansvaret og kostnadene for endringene i din bestilling. 

 

Flyforsinkelser / endringer av flytider

Er flyet ditt forsinket, eller flytidene dine endret, er det ditt ansvar å gi leverandøren beskjed. Kontaktopplysningene finner du i voucheren din. Eventuelle endringer skal aksepteres og bekreftes av leverandøren av din transport. Leverandøren vil alltid gjøre sitt beste for å imøtekomme forsinkelser og endringer. Det kan forekomme ekstrakostnader i forbindelse med endringer og flyforsinkelser. Disse kostnadene må du selv dekke. 

 

Forsinket bagasje

Er bagasjen din forsinket må du fortsatt følge kravene til transport som er oppgitt på din voucher. Det vil si at du skal møte opp til rett tid og kjøre med transporten din til hotellet, og la flyselskapet levere din forsinkede bagasje til hotellet. 

 

Henting / møtested på flyplassen (pick-up point)

All informasjon om henting / møtested på flyplassen står i den voucheren du har mottatt som en vedlagt PDF-fil da du bestilte reisen din. Les grundig gjennom voucheren din før du reiser på ferie. De opplysningene om henting / møtested som fremgår av voucheren din vil avhenge av hvilken type transport du har bestilt. Her vil det også være informasjon om hvor lang tid det kan gå før du har funnet enten møtestedet eller sjåføren din. Har du bestilt transport av type 1 og 2 skal du gå til møtestedet som er angitt på voucheren din. Har du bestilt transport av type 3 og 4 vil det være en sjåfør som venter på deg med et skilt med navnet til den som har bestilt reisen på. Les mer om privat transport og delt transport lengre nede på denne siden. 

NB: Er du forsinket er det ditt eget ansvar å ringe til transportselskapet og gi beskjed om forsinkelsen. Kontaktopplysningene du skal bruke står på voucheren din. Gir du ikke beskjed om forsinkelser i god til vil du bli kategorisert som en "no-show", og transporten din, samt muligheten for refundering, vil gå tapt. Som oftest skal du ha funnet møtestedet eller sjåføren din senest 60 minutter etter du har landet. Dine presise vilkår finner du på voucheren din. Kommer du ikke gjennom til transportselskapet må du ringe til Hotelbeds, og nummeret deres finner du på voucheren din under "In Destination telephone support line". Hvis du ikke kan lokalisere din transport, må du også ringe til transportselskapet, og eventuelt Hotelbeds dersom transportselskapet ikke svarer. 

 

Henting på hotellet og kjøring til flyplassen

All informasjon om henting på ditt hotell, samt levering på flyplassen, står i voucheren du har mottatt som en vedlagt PDF-fil da du bestilte din reise. Les nøye gjennom voucheren din før du reiser på ferie. De opplysningene om henting som fremgår av din voucher vil avhenge av hvilken type transport du har bestilt. Her vil det også være informasjon om hvor lang tid det kan gå før du enten har funnet hentestedet eller sjåføren din. Har du bestilt transport av type 1 og 2 skal du gå til møtestedet som er angitt på voucheren din. Har du bestilt transport av type 3 og 4 vil det være en sjåfør som venter på deg med et skilt med navnet til den som har bestilt reisen på. Les mer om privat transport og delt transport lengre nede på denne siden. 

NB: Er du forsinket er det ditt eget ansvar å ringe til transportselskapet og gi beskjed om forsinkelsen. Kontaktopplysningene du skal bruke står på voucheren din. Gir du ikke beskjed om forsinkelser i god til vil du bli kategorisert som en "no-show", og transporten din, samt muligheten for refundering, vil gå tapt. Som oftest skal du ha funnet møtestedet eller sjåføren din 10 minutter før tidspunktet som er oppgitt i voucheren din. Dine presise vilkår finner du på voucheren din.

Hentetidspunktet er tilpasset slik at du er på flyplassen senest 2 timer før avreise. Hvis transporten din ikke har ankommet senest 15 minutter etter tidspunktet som er bekreftet på voucheren din, og du har fult prosedyren som er angitt på voucheren din (kontaktet leverandøren pr. telefon), må du finne alternativ transport til flyplassen. Ta vare på kvitteringer for alle omkostnader dersom du vil stille krav mot leverandøren og/eller formidleren Hotelbeds. Disse kvitteringene sendes til Hotelbeds, som vil foreta en undersøkelse og refundere ekstraomkostnadene dine dersom du får medhold i ditt krav. Omkostnadene må aldri overstige prisen på hva en lokal taxi ville kostet på ruten som skal tilbakelegges. 

In-Italia, Hotelbeds eller leverandøren av din transport tar ikke ansvar for ekstraomkostnader dersom du ikke rekker flyet ditt.

 

Overføring av transport

En transportbestilling kan ikke overføres til en annen person med mindre det er avtalt med leverandøren av transporten din. Det kan forekomme ekstrakostnader ved overføring. Transporten gjelder for den personen hvis navn står på voucheren, samt det antallet personer som er oppgitt i voucheren. 

 

Privat transport

Privat transport utføres som oftest med en vanlig personbil eller en minibuss / shuttlebuss. Hvis du har bestilt privat transport vil sjåføren vente på møtestedet som er oppgitt i voucheren din. Sjåføren vil ha et skilt med navnet til den som har bestilt transporten, altså samme navn som er oppgitt i voucheren. 

Med privat transport blir du kjørt direkte fra flyplassen til hotellet og omvendt. Har du bestilt privat transport vil leverandøren selv sjekke når flyet ditt lander. In-Italia sender ditt flynummer til leverandøren etter at du har bestilt på vår hjemmeside. 

Er du mer enn 3 timer forsinket til privat transport bes du kontakte leverandøren og opplyse din nye ankomsttid. Ved mer enn 3 timers forsinkelse kan leverandøren kreve et servicegebyr. 

 

Røyking og alkohol

Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller røyke under transporten, med mindre sjåføren har godkjent det. 

 

Ventetider

I høysesongen kan det forekomme ventetider enten ved bagasjebåndet, sikkerhetskontrollen m.m. Er du forsinket bes du gi leverandøren av din transport beskjed. Vi gjør oppmerksomme på at det er forskjell på delt og privat transport. Du finner kontaktopplysningene i voucheren din. 

NB: Med mindre du har kontaktet leverandøren av din transport om eventuelle forsinkelser, vil ikke sjåføren vente lengre enn det antallet minutter som er angitt på voucheren din (som oftest 90 minutter). Forsinkelser skal bekreftes av leverandøren. Er forsinkelsen lengre enn tiden som står angitt i din voucher (som oftest 90 minutter), kan leverandøren kategorisere deg som "no-show", og det vil ikke være mulighet for refundering. Du må i så tilfelle også sørge for ny transport selv. 

 

Voucher

Print ut voucheren din hjemmefra og ta den med deg på ferien, da den skal vises til sjåføren. Sjekk at alle opplysningene på voucheren din stemmer! Voucheren skal vises til sjåføren før avgang. Hvis voucheren er ødelagt eller ikke original, betraktes den ikke som gyldig. 

 

Tilbake til siden med generell informasjon om transport